Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  האם למעסיק מותר לדרוש את הרישום הפלילי של המועמד?

  האם למעסיק מותר לדרוש את הרישום הפלילי של המועמד?

  תוכן עניינים

  מהו רישום פלילי?

  רישום פלילי הוא גיליון מיוחד שבו מתועדות כל ההרשעות הקודמות שעבר אזרח במדינה. בגיליון זה מופיעות ההרשעות בליווי העונשים שהתקבלו בגינן על ידי אחת מהערכאות המשפטיות המקובלות.

  מאגר ההרשעות של כל אדם מנוהל בידי המשטרה ומוסדר בחוק.

  לקיומו של רישום פלילי ישנן השפעות על האדם בתחומים רבים ושונים.

  הרישום הפלילי עשוי להגביל את ההתפתחות המקצועית בתחום הביטחון או במשרדי ממשלה וכן במקצועות רבים נוספים כמו קבלן, אדריכל רישוי, פסיכולוג ועוד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   השינויים שנערכו בחוק

   בשל העובדה שקיומו של הרישום הפלילי משליך על היכולת של אדם לפתח את הקריירה המקצועית שלו לשינויים החדשים שנערכו בחוק ישנן השלכות מרחיקות לכת בהקשר זה.

   לפני השינוי

   לפי החוק לכל אדם עומדת הזכות לעיין במידע ברישום הפלילי הנוגע אליו באופן אישי בלבד. אך על מעסיקים חל איסור לדרוש ממועמד לעבודה להציג את הרשומה האישית שלו, על אף שהיא נגישה וזמינה לו.

   זאת להוציא גופים ממשלתיים הזכאיים לקבל מידע אודות הרישום הפלילי של מועמדים ישירות מהמשטרה.

   על כן, באם מעסיק שאינו עובד בגוף ממשלתי ישיג מידע אודות הרישום הפלילי של אחד מהמועמדים להעסקה בכדי לבחון את האפשרות להעסיקו,

   גם אם הדבר נעשה בהסכמת המועמד, ייענש ויקבל שנתיים מאסר כפי שקבוע בחוק.

   בדיון שנערך בבית המשפט, עוד בטרם עודכן השינוי בחוק, נקבע כי חוק המרשם הפלילי מסדיר רק את האיסור לקבל את המרשם המשטרתי.

   אך ניתן, בקיומם של תנאים מסוימים לשאול את המועמד שאלות הנוגעות לעברו הפלילי

   (להוציא עבירות שהתיישנו או נמחקו) ולבקש מהמועמד להצהיר על כך כל עוד הדבר רלוונטי לדרישות התפקיד שאליו מנסה המועמד להתקבל.

   לאחר השינוי

   נוספו מספר איסורים על המעסיקים שמשפיעים באופן ניכר על מצבם של מועמדים בעלי רישום פלילי

   1. בוטלה האפשרות של מעסיק לדרוש מועמד לעבודה להציג תצהיר (גם אם אינו משטרתי) אודות עברו הפלילי.
   2. נאסר על גופים נעדרי זכאות לקבלת המידע לראות ברקע פלילי שיקול לבחינה ביחס להעסקת מועמד.זאת גם אם המידע הגיע באופן חוקי על ידי המועמד עצמו או דרך גופי התקשורת.

   כיום בשל השינויים שנערכו בחוק, לרישום פלילי במרחבים שאינם חשופים לו לפי חוק, אין השפעה ישירה ומובהקת על אפשרויות ההעסקה של עובדים.

   אולם חשוב לציין כי גם אם לפי חוק למעסיק אסור לקחת את העבר הפלילי של מועמד כשיקול באם נחשף אליו באופן חוקי, מעסיקים רבים רואים זאת כשיקול ומוצאים דרכים חלופיות למנוע את העסקתו של אותו מועמד.

   אך באופן גורף במוסדות שאינם מצוינים בחוק חל איסור לדרוש ממועמד "תעודת יושר" או לראות בהיעדרה שיקול לבחינת העסקתו או אי העסקתו של המועמד.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף