Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  דיני עבודה: האם מותר לעובד להקליט/לצלם את המעסיק שלו?

  בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר לפרקטיקה שבה עובדים מקליטים את מעסיקיהם ללא ידיעתם.

  דיני עבודה: האם מותר לעובד להקליט/לצלם את המעסיק שלו?

  בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות, כדי להקליט או להסריט את המעסיק אין צורך במכשיר הקלטה מיוחד או בתכנון מדוקדק של המעשה. אפשר להקליט כל אדם בלחיצת כפתור באמצעות טלפון חכם. היום יש אפילו טלפונים חכמים בהם יש כבר הקלטת שיחות באופן אוטומטי.

  תוכן עניינים

  למה שעובד יקליט את המעסיק שלו?

  תארו לעצמכם שעובד זוכה לקבל יחס משפיל מהמעסיק. סביר להניח כי שאר העובדים בארגון לא יסכימו להעיד כנגד המעסיק מחשש להמשך עתידם המקצועי בארגון. לחלופין, מה תעשה עובדת שהמעסיק שלה מטריד אותה מינית בחדרי חדרים לעיתים קרובות. הקלטת שיחות היא לעתים הכלי היחיד שעומד לרשות עובד המבקש להגן על זכויותיו במקום העבודה. במקרים כאלה, בלי הקלטה של המעסיק, לא יוכל עובד לעמוד בנטל ההוכחה של תביעתו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם הקלטה כזו חוקית?

   חוק האזנת סתר לא כולל מצב בו מקליט השיחה הוא אחד הצדדים לה. כלומר, כל עוד העובד שהקליט את הדברים נטל חלק פעיל בשיחה, אין מדובר בהאזנת סתר. אמנם, גם כאשר ההקלטות לא נעשות בניגוד לדין, הרי שיש פגם מוסרי בהקלטה אדם שלא בידיעתו (בר"ש 4550/15 חיה עופרה שמואלי).

   כיום ההלכה היא שכל עוד ההקלטה בוצעה בתום לב, ונועדה לאפשר לעובד להוכיח פגיעה בו שלא כדין או לחשוף מעשה לא תקין שנעשה במקום העבודה, עצם ההקלטה אינו פסול ולא יכול להיות עילה מוצדקת לסיום העסקתו של העובד.

   מתי עובד שמקליט את מעסיקו נחשב לחסר תום לב?

   עצם הקלטתו של מעסיק אינם מלמדים, בהכרח, על חוסר תום ליבו של העובד המקליט. כל מקרה צריך להיבחן בהתאם לנסיבותיו. למשל:

   1. עובד מבצע הקלטות ללא סיבה מוצדקת, באופן שיטתי, על מנת 'לאסוף' ראיות לשעת הצורך
   2. עובד יוזם השיחה במטרה לייצר ראיות לצורך הגשת תביעה, בהעדר קיומה של ראיה אחרת

   האם יש הבדל בין המגזר הפרטי לציבורי?

   בנוגע לעובדי במגזר הפרטי, כאמור, אין חקיקה שאוסרת זאת והדיון בנוגע לכך נעשה במישור המוסרי-ערכי.

   באשר למגזר הציבורי, עובד מדינה לא יכול להקליט את המעסיק שלו ללא ידיעתו. קביעה זו מושתת על הוראות חוק שירות המדינה (משמעת) ועל הנימוק שהקלטה ללא ידיעה מהווה התנהגות בלתי הולמת שעשויה להוביל, בין היתר, לפגיעה בשירות הניתן לציבור על ידי עובדי המדינה.

   עובד מדינה לא יכול להקליט את המעסיק שלו ללא ידיעתו

   מה דינה של ההקלטה שבוצעה בחוסר תום לב?

   בחירה של עובד להקליט את מעסיקו ללא ידיעה עשויה להוביל לכך שההקלטה לא תהיה קבילה כראיה. לחלופין, יתכן שבית המשפט יקבל את הראיה אך יפחית ממשקלה, כל מקרה לנסיבותיו.

   ואם ההקלטה פגעה בפרטיות של המעסיק?

   ככל שיימצא בה משום פגיעה בפרטיות המוקלט אפשר להחיל עליה את חוק הגנת הפרטיות ואת חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו. . בנסיבות אלה המידע הפוגעני הנאסף על המעסיק עשוי לאפשר לו לגבש נגד העובד טענות ולהוכיחן בבית הדין לעבודה.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף