Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  היבטים משפטיים של רישום פלילי במשטרה

  רישום פלילי במשטרה, משמעותו כי בעל הרישום, הורשע בעבירה פלילית בעבר. לרישום זה שני היבטים משפטיים מרכזיים אשר פוגעים באופן מהותי באיכות חייו של כל בעל רישום פלילי.

  היבטים משפטיים של רישום פלילי במשטרה

  ראשית כל, ישנה תופעה שכיחה ביותר בקרב מעסיקים, לדרוש את הצגתה של תעודת יושר או בשמה הנוסף, אישור בדבר העדר רישום פלילי. דרישה זו היא חלק בלתי נפרד מבדיקות רקע שעורכים מקומות העבודה וזאת למרות כי המדובר בעבירה על החוק.

  תוכן עניינים

  מועמדים איכותיים נפסלים על הסף בשל מידע חסוי אשר למעסיק לא הייתה כל זכות חוקית לגלותו.

  זהו היבט משפטי חמור מאוד היות שדרישת המעסיקים פוגעת באחת הזכויות הבסיסיות ביותר, היא הזכות לפרטיות.

  ההיבט המשפטי השני הוא ההגבלה על קבלת רישיונות מקצועיים, כאשר יש רישום פלילי משטרה. חלק נכבד מן המקצועות המבוקשים במשק, דורשים קבלת רישיון, על מנת שניתן יהיה לעסוק בהם.

  דלת זו חסומה בפני בעלי עבר פלילי, היות שישנה דרישה ברורה וחד משמעית לעבר פלילי נקי, כתנאי לקבלת הרישיון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מעסיקים מפרי חוק

   אופן התנהלותו של שוק העבודה עבר שינוי גדול מאוד בשנים האחרונות. התחרות הרבה בין מבקשי העבודה, לצד ריבוי מאגרי המידע, הובילו למצב שבו, מעסיקים יכולים לבחור בין מועמדים רבים לעבודה ולבצע בדיקות רקע, אודות כל מועמד.

   הכח נמצא בידי המעבידים ועל כן, מציבים הם דרישות שונות למועמדים לעבודה, לרבות דרישות בלתי חוקיות.

   חלק מן המעסיקים, דורשים מן המועמד לעשות בדיקת רישום פלילי משטרה, על מנת לבדוק את קיומו או העדרו של עבר פלילי.

   דרישה זו מהווה עבירה על החוק וניתן להגיש בגינה כתב אישום פלילי. אולם, ככל הנראה, אין בכך כדי להרתיע מעבידים מלהמשיך ולדרוש את האישור של רישום פלילי במשטרה.

   זהו היבט משפטי חמור ביותר של רישום פלילי משטרה, אשר מפר את זכותו של הציבור לכבוד ולפרטיות. זהו ניצול לרעה של כוחות השוק המציבים את המעביד בעמדה גבוהה בהרבה מזו של העובד.

   קבלת רישיון מקצועי

   ההיבט המשפטי השני המרכזי של רישום פלילי משטרה הוא ההגבלה על קבלת רישיון מקצועי. מקצועות רבים בישראל, דורשים רישיון על מנת שניתן יהיה לעסוק בהם.

   בעל רישום פלילי במשטרה, יכול לסיים את לימודיו ואת כל הבחינות, אך תיחסם בפניו הדלת לקבלת הרישיון, עקב עברו הפלילי.

   להיבט זה, משמעות כלכלית גדולה שכן ההגבלה על קבלת רישיון, איננה מאפשרת לעסוק באותם המקצועות בכלל. מדובר במקצועות המובילים במשק, להם פוטנציאל השתכרות גבוה ואתגר מקצועי רב.

   כמו כן, הגבלה זו פוגעת בחופש העיסוק וביכולת של אדם בעל רישום פלילי במשטרה, להשתלב בצורה האופטימאלית ביותר בחברה.

   אין ספק כי דרישת מעסיקים לאישור בדבר העדר רישום פלילי, גם היא אוחזת במשמעות כלכלית גדולה. אולם, ניתן למצוא מקומות עבודה אשר אינם מציגים דרישה זו ובניגוד לכך, אי קבלת רישיונות מקצועיים, היא מצב נתון.

   רישום פלילי משטרה – כיצד בודקים?

   על פי החוק, לכל אדם זכות לקבל תדפיס רישום פלילי משטרה, הנוגע לרישומו שלו. קבלת אישור על רישום פלילי או העדרו, ניתן לקבל בתחנות המשטרה:

   1. מילוי טופס מתאים: כאשר מגיעים אל תחנת המשטרה, יש לבקש את הטופס המתאים ולמלא את הפרטים שבו. ניתן להוריד את הטופס גם באתר האינטרנט של משטרת ישראל.

   2. בול הכנסה: יש להגיע אל התחנה עם בול הכנסה.

   3. אמצעי מזהה: לא ניתן לקבל מידע אודות רישום פלילי במשטרה, ללא תעודת זהות.

   4. מידע לאדם אחר: היה ובעל המידע, מעוניין לשלוח במקומו, אדם אחר לקבלת התדפיס, יכול הוא לעשות כן, רק אם נבצר ממנו להגיע בעצמו באופן אישי אל תחנת המשטרה. מסירת המידע לאדם אחר, מותנית בהצגת ייפוי כח מבעל המידע וכן חתימת מיופה הכח על התחייבות שלא למסור את המידע לאחר.

   מהו רישום משטרתי?

   רישום פלילי משטרה כולל את ההרשעות בגין עבירות פליליות אך הרישום המשטרתי כולל את תיקי החקירה שנפתחו כנגד בעל הרישום ונסגרו.

   האם כל חקירה מותירה אחריה רישום משטרתי? התשובה לשאלה זו הנה בשלילה. רישום משטרתי קיים רק כאשר עילת סגירת התיק הייתה העדר ראיות או העדר עניין לציבור.

   במידה והתיק נסגר בשל עילת חוסר אשמה, לא יותיר תיק החקירה, רישום משטרתי.

   ניתן להגיש בקשה למחיקת רישום משטרתי וזו מתקבלת לעיתים קרובות, כאשר חלף זמן רב מאז נפתח תיק החקירה ובמיוחד במקרים בהם, לבעל הרישום, אין רישום משטרתיים נוספים.

   ישנה אפשרות לבקש מחיקה, גם באמצעות שינוי עילת סגירת התיק.

   רישום פלילי משטרה טומן בחובו שני היבטים משפטיים מרכזיים והם דרישתם הבלתי חוקית של מעסיקים להצגת אישור בדבר העדר רישום פלילי משטרה. ההיבט השני מתייחס להגבלה על קבלת רישיון מקצועי. בהתאם לחוקים המעגנים את העיסוק במקצועות שונים, לא ניתן לקבל רישיון, כאשר יש רישום פלילי.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף