Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית

  כל בעל דין שרוצה להוכיח עניין הקשור ברפואה לצורך ביסוס טענתו מול בית המשפט חייב לצרף לכתב התביעה תעודת רופא או חוות דעת של מומחה. הוראה זו תקפה לגבי תחומים משפטיים שונים ויש לה חשיבות אדירה במהלך תביעות רשלנות רפואית

  חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית

  לבית המשפט אין כלים לקבוע על דעת עצמו האם הופרה חובת הזהירות הקונקרטית הנוגעת לנזק שנגרם לתובע, או האם הרופא חרג מסטנדרט ההתנהגות המקובל.

  יתרה על כך, בית המשפט משתמש בחוות הדעת המוגשת לו על מנת להבחין בין סוגים שונים של רשלנות רפואית. חוות הדעת היא אינדיקציה לשאלה האם התרחשה התרשלות בטיפול הרפואי עצמו, התרשלות בשל היעדר הסכמה מדעת או פגיעה באוטונומיה.

  תוכן עניינים

  חוות דעת רפואית של מומחה יכולה להינתן רק על ידי מי שמוגדר על פי החוק כרופא, מומחה רפואי, או מי שעוסק בנושא שבמדע, במחקר באמנות או במקצוע.

  לעומת זאת, מומחה רפואי מוגדר כרופא בעל תואר ששמו כלול ברשימת הרופאים. רשימה זו מפורסמת לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים ובית המשפט חייב להקפיד על בדיקתה. בנוסף, אין מניעה להגיש חוות דעת של מומחה רפואי בחו"ל כל עוד הוא עומד בהנחיות ובקריטריונים שקובע החוק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חשיבות חוות הדעת

   חוות דעת מומחה מצורפת אל תביעות רשלנות רפואית בשלבים הראשונים של התהליך. חוות הדעת צריכה להיכתב בתחום של הרשלנות הנטענת, ועליה לקבוע שאכן הייתה רשלנות ומהו היקף הנזק שנגרם למטופל.

   את חוות הדעת כותבים ברוב המקרים לאחר איסוף החומר הרפואי והתייעצות עם עורך דין. הפנייה למומחה רפואי יכולה להתבצע בדרכים שונות אולם חשוב לוודא מראש את הניסיון שלו בכתיבת חוות דעת, את הרקע שלו ואת המקצועיות.

   לחוות הדעת הרפואית חשיבות רבה והיא מהווה את אחד התנאים העיקריים להצלחת התביעה. מעבר לכך, התובע מגיש חוות דעת בעוד הנתבע מגיש גם הוא חוות דעת מטעמו, ולכן על בית המשפט להכריע בין שתיהן. בית המשפט יכול לשלול מהתובע את האפשרות להוכיח רשלנות רפואית במידה והוא אינו מצטרף חוות דעת תקינה.

   לאחר הגשת חוות הדעת של התובע רשאי הנתבע לדרוש כי התובע יעמוד לבדיקה שתתבצע על ידי רופא מטעמו. לא ניתן לכפות על התובע לעמוד לבדיקה רפואית וזכותו להתנגד לכך, בליווי ובהמלצת עורך דינו כמובן. להתנגדות כזו יש משמעות משפטית היות ותובע המסרב להיבדק על ידי מומחה של הנתבע, לא יורשה להסתמך על חוות הדעת של הרופא שלו.

   * אתה לא לבד! עורכי דין מסייעים בפורום משפטי: פורום רשלנות רפואית

   רשלנות רפואית ללא חוות דעת

   בטעמים מיוחדים יכול בית המשפט לפטור את התובע מצירוף חוות דעת לכתב התביעה ולמנות מומחה מטעמו.

   הצורך במקרים אלו מתעורר כאשר התובע מוכיח אי-יכולת כלכלית אשר אינה מאפשרת לו לשלם אלפי שקלים על חוות דעת רפואית.

   מומחה מטעם בית המשפט רשאי לדרוש מבעל הדין שיעמיד לבדיקה את כל מי שדרוש לצורך ביסוס הטענות, והוא גם רשאי לדרוש מבעל דין לאפשר לו לשמוע את דעתו של הרופא או המומחה הרפואי שנתן את חוות דעתו מטעם בעל הדין. סמכות אחרת שלו באה לידי ביטוי בהרשאה לקבל מכל אדם או מוסד לעיון ולהעתקה את הרשומות הרפואיות של הטעון בדיקה.

   לסיכום, טיפול משפטי בעניין תביעות רשלנות רפואית מתחיל באיסוף ותיעוד כל החומר הרפואי מהמוסד בו טופל הניזוק. לאחר קבלת התיק הרפואי מועבר החומר למומחה מתאים הקובע האם ישנה עילה להגשת תביעה. במידה והוא מחליט שכן, יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית ובצירופה אל התביעה הסופית.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף