Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  האם ירושה מתחלקת בין בני זוג? (מדריך משפטי)

  מה עולה בגורלה של ירושה שאחד מבני זוג יורש במהלך נישואיו? במקרים מסוימים, לצד היורש כוונה לחלוק את הנכס עם בן זוגו ובמקרים אחרים, היורש ירצה לטעון לבלעדיות בירושה. אז מה קורה בכל אחד מהתרחישים? בואו לגלות.

  האם ירושה מתחלקת בין בני זוג? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  ירשתי נכס, האם קיימת חובה לחלוק אותו עם בן זוגי?

  קיימים מספר תרחישים אפשריים –

  מצב בו קיים הסכם ממון

  חוק יחסי ממון, קובע כי בני זוג יכולים לערוך בניהם הסכם ממון שיקבע את זכויותיהם בעת ירושה ואף ימנע זכויות ירושה מאחד הצדדים, אף אם נרכש נכס משותף מכספי הירושה. כלומר, מסכם עורך דין ירושה – כשקיים הסכם ממון תוקפו גובר על חוק יחסי ממון.

  מצב בו לא קיים הסכם ממון –

  ככלל, נכס ירושה לא שייך לשני בני זוג. עם זאת, קיימים שני תרחישים –

  • בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 – במקרה זה, מסביר עורך דין ישי מויאל כי לא חל חוק יחסי ממון אלא חזקת השיתוף, לפיה כל רכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך חייהם המשותפים שייך לשניהם.
  • בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 – במקרה זה חל הסדר איזון משאבים בהתאם לחוק יחסי ממון הקובע כי כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית משווי כל הנכסים שבידיהם. עם זאת, סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע כי נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג טרם נישואיהם או שהתקבלו כמתנה או ירושה במהלך נישואיהם לא יחולקו בין בני זוג אלא ישתייכו רק לבן זוג שקיבל אותם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם קיימים חריגים לסעיף זה?

   כן. קביעה זו ניתנת לסתירה מכוח דין אחר. בפסיקה נקבע כי במקרים בהם קיימת כוונה לשיתוף בנכס, בית המשפט יוכל להורות על שיתוף בנכסי ירושה.

   מה הם המקרים העולים לכדי כוונה בשיתוף נכס?

   • השבחת נכס בהשקעה משותפת – כשאחד מבני זוג ירש נכס, אולם שני בני הזוג השקיעו כספים משותפים לשיפור הנכס, הדבר מעיד על כוונה לשיתוף בנכס.
   • מגורי בני הזוג בדירת ירושה – כשבן זוג יורש דירה המשמשת למגורי בני הזוג, הדבר מהווה אינדיקציה לכוונת שיתוף בדירה.
   • רישום נכס על שם בן הזוג – רישום מחצית הדירה על שמו של בן הזוג השני, יהפוך אותה אוטומטית לדירה משותפת, גם ללא השקעה כספית משותפת.
   • אורח חיים משותף – בני זוג שמנהלים משק בית כלכלי משותף, חשבון בנק אחד וכדומה, מעידים על כוונתם לשיתוף בנכס.
   • קניית נכס משותף מכספי ירושה – ככל שכספי ירושה שימשו לרכישת נכס משותף שנרשם על שם שני בני הזוג, הדבר מהווה סימן לכוונת שיתוף.

   איך למנוע חלוקת ירושה בגירושין?

   ככל שרצונך הוא למנוע חלוקת ירושתך באופן שווה בינך לבין בן זוגך במקרה בו תתגרשו בעתיד, דאג לשמור על הפרדה מלאה בין הנכסים המשותפים שלכם לבין הדירה או כספי הירושה. בנוסף, תנסה להימנע מלערב את בן זוגך בהשקעות בנכס או בהכנסות מנכס הירושה.

   והכי חשוב – רצוי לערוך הסכם ממון שיבהיר כי במקרה של גירושין חלילה, אין לבן זוג השני חלק בירושה.

   רצוי לערוך הסכם ממון שיבהיר כי במקרה של גירושין חלילה, אין לבן זוג השני חלק בירושה

   אם הפקדתי את כספי הירושה בחשבון משותף?

   ככלל, כספי ירושה שהוכנסו לחשבון משותף נהנים מחזקת השיתוף ולכן יתחלקו בין בני הזוג באופן שווה. ככל שאתם מעוניינים לשמור על כספי הירושה עליכם לשמור אותם בחשבון בנק פרטי בנפרד.

   לסיכום, במקרה בו אחד מהבני זוג יורש נכס או כספים הכי נכון לערוך הסכם ממון בניכם שיקבע גורלה של אותה ירושה.

   עם זאת, ככל שלא ערכתם הסכם ממון ובית המשפט יתרשם כי היורש הקפיד לשמור על הפרדה מוחלטת בין הכספים והנכסים המשותפים לבין הנכסים שקיבל בירושה וישתכנע כי ליורש לא הייתה כל כוונת שיתוף, ככל הנראה היורש לא יהיה חייב להתחלק בירושה עם בן זוגו.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף