Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  מהי צוואה הדדית?

  עם מותו של אדם, עזבונו (הנדל"ן, הרכוש והכספים שלו) עובר, לרוב, ליורשיו על פי דין. ואולם, אדם יכול, במהלך חייו לערוך צוואה, שבה הוא קובע למי יועבר עזבונו לאחר מותו, ובאילו תנאים. קיימים מספר סוגים של צוואות. מאמר זה יעסוק בצוואה הדדית.

  תוכן עניינים

  מהי צוואה הדדית?

  צוואה הדדית היא למעשה שתי צוואות, שכל אחת מהן נכתבת על ידי בן זוג אחר, והן מסתמכות זו על זו. לדוגמא, גבר יכול לצוות את כל רכושו לאשתו במותו, תוך ידיעה שאשתו ערכה צוואה שבה היא מורישה לו את כל רכושה במותה.

  כמו כן, יכולים בני הזוג לקבוע שרק לאחר ששניהם כבר לא יהיו בין החיים, יעבור עיזבונם לילדיהם המשותפים. בני הזוג גם יכולים לקבוע שלאחר שהראשון מהם ילך לעולמו, בן הזוג שיישאר בחיים יוכל לעשות כראות עיניו בכל הקשור לעיזבון, או שהם יכולים לקבוע הוראות שלא מאפשרות לאותו בן זוג לעשות כן.

  צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך אחד, אף על פי שכביכול מדובר בצוואה אישית שכל אחד מבני הזוג עורך.

  למידע מקיף בנושאי ירושות וצוואות: https://www.accordil.co.il/

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם הנכסים שלגביהם חלה צוואה הדדית?

   יש שלושה סוגי נכסים שלגביהם יכולה לחול צוואה הדדית:

   1. נכסים שיש לכל אחד מבני הזוג (או לשניהם יחד) במועד עריכת הצוואה
   2. נכסים שבני הזוג ירכשו בעתיד
   3. נכסים שייווספו לבני הזוג שיישאר בחיים לאחר שבן הזוג הראשון ילך לעולמו.

   אם בני הזוג מציינים בצוואה ההדדית שהיא חלה על כלל הרכוש שלהם – הצוואה תחול על כל הנכסים שישאיר במותו בן הזוג שילך לעולמו ראשון, וכן על כל הנכסים שישאיר במותו בן הזוג שילך לעולמו שני. כל עוד החלוקה לצדדים שלישיים היא שווה, אין כל צורך לפרט את כל הנכסים באופן ספציפי.

   האם כדאי לעשות צוואה הדדית?

   רבים חושבים שאין כל יתרון בעריכת צוואה הדדית, שכן רוב בני האדם סומכים לחלוטין על בן או בת זוגם, ובטוחים שגם לאחר שילכו לעולמם – בן או בת זוגם לא יעשו כל שימוש שאינו ראוי בעיזבונם. ואולם, חשוב להבהיר מספר דברים:

   ראשית, אם בני זוג מסכימים באופן מפורש וכתוב על חלוקת רכושם לאחר שילכו לעולמם, הדבר מבטיח יציבות כלכלית לבן הזוג האלמן/בת הזוג האלמנה. שנית, עריכת צוואה הדדית מעידה על כך שבני הזוג מאמינים שהרכוש והזכויות שצברו הם משותפים, ולכן אם אחד מבני הזוג יוריש את חלקו ברכוש/בזכויות לאדם אחר (כלומר, שאינו בן הזוג שלו), תיתכן ירידה בערכו של אותו רכוש, ובן הזוג שיישאר בחיים עלול להיפגע כלכלית.

   מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה?

   צוואה הדדית, כשמה כן היא, היא צוואה, אך היא לא זהה לחלוטין לצוואה "רגילה". ישנם שלושה הבדלים מרכזיים בין שני סוגי צוואות אלה:

   1. זהות עורך הצוואה: כאמור, צוואה הדדית נערכת על ידי שני בני זוג. כלומר, לגבי כל המצוין בצוואה הדדית נדרשת הסכמה מלאה של שניהם. צוואה "רגילה" נערכת על ידי המצווה בלבד, הוא יכול לערוך אותה כראות עיניו והיא לא כרוכה בהסכמה/באישור של כל אדם אחר.
   2. אפשרות שינוי הצוואה: צוואה "רגילה" ניתנת לשינוי בכל עת, כל עוד האדם שערך אותה עדיין בחיים. לא כך הדבר באשר לצוואה הדדית (יפורט על כך בהמשך).
   3. אפשרות ביטול הצוואה: צוואה "רגילה" ניתנת לביטול מוחלט (ולא רק לשינוי) בכל עת, כל עוד האדם שערך אותה עדיין בחיים. לא כך הדבר באשר לצוואה הדדית (יפורט על כך בהמשך).

   מה החסרונות של צוואה הדדית

   כאמור, לצוואה הדדית יש יתרונות – היא בעיקר מבטיחה שלאחר שבן הזוג הראשון ילך לעולמו, בן הזוג שיישאר בחיים ייהנה מיציבות כלכלית.

   ואולם, מסביר עו"ד אלי מור, כי בצוואה הדדית יש לא רק יתרונות אלא גם חסרונות: ישנן צוואות הדדיות שכלל לא מכילות הוראות מגבילות למיניהן. הדבר יכול לגרום לכך שלאחר שבן הזוג הראשון ילך לעולמו, בן הזוג השני יעשה כראות עיניו באשר לעיזבון שירש מבן הזוג המנוח. הוא עשוי למכור את הנכסים או לעשות בהם שימוש באופן שיגרום לערכם לרדת, לבזבז את הכספים וכיו"ב.

   האם צוואה הדדית ניתנת לשינוי ו/או לביטול?

   כאמור, צוואה הדדית לא ניתנת לשינוי ו/או לביטול בכל עת. נשאלת השאלה האם בכלל צוואה הדדית ניתנת לשינוי ו/או לביטול.

   בעבר, בן הזוג שנותר בחיים היה יכול לשנות צוואה הדדית, כל עוד לא נכתב בצוואה או הובן מהנוסח שלה שבני הזוג התכוונו להגביל אחד את השני מלשנות את הצוואה.

   הדבר השתנה בנובמבר 2005. בחודש זה, נכנס לתוקף תיקון 12 לחוק הירושה, הקובע כי צוואה הדדית ניתנת לשינוי ו/או לביטול כששני בני הזוג בחיים, על ידי הודעת ביטול בכתב לבן הזוג השני. כאשר בן הזוג הראשון הולך לעולמו, בן הזוג השני יכול לשנות את הצוואה רק אם הסתלק מזכותו ו/או מחלוקו בצוואתו של בן זוגו, ואם קיבל את חלקו בעיזבון של בן זוגו – הוא צריך להשיב אותו.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף