Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מתבצע מינוי מנכ"ל למשרד ממשלתי?

  לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה, על הממשלה למנות מנכ"ל לכל משרד ממשלתי, לפי בקשת השר הממונה על אותו משרד. מינוי מנכ"ל למשרד ממשלתי אינו מחויב במכרז, כפי שהיא חלה על עובדי מדינה אחרים, ולא מזמנים וועדת איתור לצורך בחירתו.באופן עקרוני, משרת מנכ"ל של משרד ממשלתי נחשבת למשרת אמון, אולם הליך המינוי לא תלוי רק בשיקול דעתו של השר הממונה אלא נדרש גם דיון בוועדת המינויים ואישור של הממשלה. כיצד מתבצע מינוי משפטי של מנכ"ל למשרד ממשלתי? אתם מוזמנים לקרוא על כך כעת.

  תוכן עניינים

  הליך מינוי מנכ"ל למשרד ממשלתי

  כאשר אדם מוצע לתפקיד מנכ"ל במשרד ממשלתי כלשהו, ועדת המינויים של הכנסת, בראשות מבקר המדינה ונציגי ציבור שהתמנו על ידי הממשלה, מחווה את דעתה ביחס לכשירותו של אותו אדם לתפקיד.

  וועדת המינויים מעבירה למועמד שאלון שהוא ממלא ובו בין השאר הוא מציין פרטים על השכלתו, ניסיונו המקצועי, זיקתו הפוליטית, חברותו בגופים ציבוריים או כלכליים והאם התנהלו נגדו בעבר הליכים משמעתיים או פליליים.

  לאחר שהוועדה דנה במינוי, היא מעבירה את המלצותיה לממשלה. הוועדה יכולה להמליץ או לא להמליץ או להתנות את המינוי בתנאים מסוימים אבל הממשלה היא הגוף אשר מוסמך לאשר את המינוי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   העסקת ממלא מקום כמנכ"ל משרד ממשלתי

   כאשר מתפנה משרה של מנכ"ל של משרד ממשלתי או כאשר נבצר ממנכ"ל מכהן למלא את תפקידו, רשאי השר להטיל את התפקיד על עובד מדינה אחר, לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה.

   ההליך, מסבירה עוה"ד מירי וינברגר, יתנהל בהתאם לשני מצבים:

   • במידה וקיימת סבירות גבוהה שהמנכ"ל הקבוע לא ישוב לתפקידו, השר מעביר את שמו של מועמד אחר שישמש כממלא מקום בצירוף השאלון. הצעת השר והשאלון אמורים לעבור לנציב שירות המדינה עשרה ימים לפני כניסת המינוי לתוקף. הנציב בוחן את המינוי כפי שהוא מוצא לנכון ומחווה את דעתו בפני השר. הנציב יכול להמליץ או לא להמליץ על המועמד או להתנות את המינוי בתנאים מסוימים.
   • כאשר המנכ"ל הקבוע אמור להיעדר לתקופה קצרה בלבד, מעביר המשרד הנוגע בדבר, בשם השר, את שם המועמד תוך ציון התפקיד שהוא ממלא בשירות המדינה. ההצעה אמורה לעבור לנציב שירות המדינה עשרה ימים לפני מועד כניסת המינוי לתוקף. הנציב בוחן את המינוי כפי שהוא מוצא לנכון ובהתאם לנסיבות ומחווה את דעתו בפני השר המבקש.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף