עורך דין אתר עורכי דין בישראל
עורך דין אתר עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישימשמעותו המשפטית של צו הגנה

בתי המשפט לענייני משפחה, בתי משפט השלום ובתי הדין הרבניים, מוסמכים לתת צו הגנה לאדם, כנגד בן משפחה אלים.

משמעותו המשפטית של צו הגנה

מטרתו של צו ההגנה היא להרחיק את בן המשפחה האלים ולהגן על מבקש הצו. חשוב מאוד להבין כי הצו הוא סעד יעיל לסכנה מיידית, אך הוא לבדו, אינו פותר את בעיית האלימות.

קורבן האלימות חייב לנקוט באמצעים משפטיים נוספים, על מנת להגן על עצמו מפני בן המשפחה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בית המשפט יענה לבקשה לקבלת צו הגנה, אם זו הוגשה בסמוך לאירוע האלימות או כאשר ישנה סכנה פיזית ממשית למבקש הצו. יודגש- בהעדר איום ספציפי וסכנה מיידית לשלומו של מבקש הצו, ידחה בית המשפט את הבקשה לצו הגנה.

במסגרת צו הגנה, יורה בית המשפט למי שנגדו ניתן הצו, שלא להתקרב במרחק מסוים מביתו של מבקש הצו וחל עליו איסור להטריד את מבקש הצו, בכל דרך. אדם שניתן נגדו צו הגנה, אינו רשאי להחזיק או לשאת בנשק.

בית המשפט מוסמך להגבילו בדרכים נוספות וכן לדרוש ערובה לקיום הצו, הכול בכדי להבטיח את שלומו של מבקש הצו.

מתי יינתן צו הגנה?

בתי המשפט מטפלים בבקשות רבות לצו הגנה. חלק מן הבקשות, מוצדקות והכרחיות לשם הגנה על שלום מבקשי הצו, המצויים בסכנה ממשית לחייהם. אולם, חלק מן הבקשות, מוגשות, לשם הטרדה, בעיקר במסגרת הליכי גירושין.

בשל העובדה כי ישנם ניסיונות לעשות שימוש ציני בכלי חשוב זה ובשל כך כי צו הגנה, מטיל מגבלות משמעותיות על מי שניתן נגדו הצו, בתי המשפט מקפידים על מתן צו הגנה, היכן ששוכנעו כי מבקש הצו עבר אירוע אלימות בסמוך, להגשת הבקשה או כי הוא נמצא בסכנה ממשית לאלימות.

במרבית המקרים, ניתן צו הגנה במעמד צד אחד, במעמד המבקש, אך החוק מחייב את בית המשפט לקיים דיון במעמד שני הצדדים, תוך 7 ימים מיום מתן הצו.

תוקפו של צו הגנה הוא שלושה חודשים וניתן להאריכו עד לתקופה של שנה. תקופת זמן זו, מאפשרת לקורבן האלימות, לפעול באמצעים משפטיים אחרים כנגד בן המשפחה האלים.

נטל ההוכחה

המבקש צו הגנה, חייב להוכיח לבית המשפט כי קיימת הצדקה למתן הצו. היה ומדובר באירוע אלימות שהתרחש, בסמוך להגשת הבקשה, יוכל המבקש להציג העתק תלונה למשטרה ואישור על קבלת טיפול רפואי. אלו יהוו ראיות מספקות, כי המבקש נפגע מבן המשפחה, נגדו הוא מבקש את הצו ובית המשפט יקבל את בקשתו.

היה והמבקש, מגיש בקשה לצו הגנה, בשל חשש כי בן המשפחה יפגעו בו פיזית, אך טרם פגע, יידרש המבקש, להוכיח את קיומה של סכנה ממשית, למשל, על ידי הבאת עדים.

בבואו להחליט האם לתת צו הגנה או לדחות הבקשה, ישקול בית המשפט את כל השיקולים הרלוונטיים, לרבות:

1. נטל הראיה: במסגרת בקשה לצו הגנה, נטל הראיה הנו על כתפי המבקש. השאלה הראשונה היא האם הביא המבקש ראיות לבית המשפט, התומכות בבקשה.

2. האם ישנה סכנה חמורה: צו הגנה מרחיק אדם מביתו ומגבילו בדרכים שונות, על כן, לא יקבל בית המשפט בקשה לצו הגנה, אלא אם ישנה סכנה אמיתית חמורה לשלומו של מבקש הצו.

3. חומרת ההגבלות: החליט בית המשפט לתת צו הגנה למבקש, עליו להחליט איזה הגבלות להטיל על בן המשפחה נגדו ניתן הצו.

הפרת צו הגנה

צו הגנה ניתן על פי חוק למניעת אלימות במשפחה. בסעיף 7 לחוק, נקבע כי משטרת ישראל רשאית לעצור אדם המפר צו הגנה, אם הוגשה על כך תלונה.

לאור זאת כי החוק דורש הגשת תלונה, טרם ניתן יהיה לעצור את מפר הצו, חשוב מאוד לגשת אל תחנת המשטרה, מיד עם הפרת הצו.

כמו כן, תוקפו של צו הגנה הוא שלושה חודשים, כך שיש לפנות לבית המשפט בבקשת הארכה, אם יש בדבר צורך. בית המשפט מוסמך להאריך את הצו בכל פעם, בשלושה חודשים נוספים, עד לתקופה כוללת של שנה.

צו הגנה ניתן על מנת להרחיק בן משפחה אלים, המהווה סכנה מוחשית למבקש הצו. תוקפו של צו הגנה הוא שלושה חודשים ובית המשפט רשאי להאריך את הצו מספר פעמים, עד לתקופה של שנה. יש להגיש בקשה לצו הגנה, בסמוך לאירוע האלימות או עם סימן ראשון של איום ספציפי ממשי של אלימות מצד בן המשפחה.

לייעוץ משפטי מקצועי בנושאים פליליים כנסו לפורום פלילי>>

*התוכן המופיע באתרLawyersnet  עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף