Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  פיצוי שוכר מפונה בשל התנהגות כוחנית של בעל הדירה

  סיום יחסי שכירות, גם אם נגרמו כתוצאה מהפרת הסכם השכירות על ידי השוכר, צריכים להיעשות כדין ובמשורה.

  פיצוי שוכר מפונה בשל התנהגות כוחנית של בעל הדירה

  לא פעם פסק בית המשפט על פיצוי שוכר מפונה בשל התנהגות כוחנית מצדו של בעל הדירה.

  תוכן עניינים

  פינוי הדירה כדין על פי הסכם שכירות

  על אף שדירת מגורים מהווה למעשה גם רכוש קנייני פרטי השייך לבעליה, יחסי שכירות על פי הדין הישראלי מחילים על הצדדים, בעל הדירה והשוכר, זכויות וחובות, בפרט לאופן בו יש לפנות את הדירה.

  כך למשל, במקרה בו תקופת השכירות הוארכה מבלי שהוסכם על תאריך סיום, או מבלי שנקבעה כזו.

  סיום תקופת השכירות במקרה כזה תוכל להיעשות אך ורק תוך זמן סביר מראש. זאת כמובן על מנת לאפשר לצדדים להיערך באופן מתאים לכך.

  כמו כן, גם מקום בו הסכימו הצדדים מראש על מתן אפשרות הדדית להביא לביטול הסכם השכירות בלא עילה. מחייב הדבר, כי הודעה על כך תינתן מראש.

  כאשר החוק קובע כי בעל הדירה ייתן הודעתו 3 חודשים מראש, ואילו השוכר חודשיים מראש.

  ואולם, גם במקרה בו עומדת לבעל הדירה עילת פינוי כנגד השוכר, על פי הסכם השכירות או על פי הדין, אין הוא רשאי לפעול בכוח או בהתנהגות כוחנית לצורך פינוי השוכר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   פינוי הדירה בהתנהגות כוחנית ופיצויים בגין כך

   כאמור, הסכם השכירות בכפוף להוראות הדין, תוחם את המסגרת המשפטית בין בעל הדירה ובין השוכר.

   לפיכך, לא ניתן לקבוע בהסכם כי איחור בתשלום דמי שכירות או בפינוי הדירה מצד השוכר, ישית בגין כך ניתוק של אספקת זרם החשמל או המים, או החלפת מנעול לדלת הכניסה.

   בית המשפט כבר קבע בשורה של מקרים כאלו, כי מדובר בהתנהגות כוחנית ובעשיית דין עצמי שאינה מותרת. ואף הטיל תשלום פיצויים בגין כך לטובת השוכר על עוגמת נפש ואובדן שירותים חיוניים בדירה.

   וזאת במנותק להפרת הסכם השכירות מצדו של השוכר.

   על כן, רצוי להתייעץ עם עורך דין בטרם תפעלו באופן עצמאי, שכן התנהגות כוחנית כאמור, גם במצב בו השוכר תופס את הדירה בניגוד להסכם השכירות, עלולה לעלות בהמשך ביוקר.

   תביעה לפינוי מושכר והסרת החשש מפיצוי שוכר מפונה

   כאמור, אל תהססו לפנות לעורך דין. הגשת תביעה לפינוי מושכר תוביל לבסוף לפינוי כדין של הדירה בדרך מהירה ובטוחה ללא חשיפה לפיצוי שוכר מפונה.

   מדובר בהליך מהיר במיוחד בהשוואה להליכים משפטיים אחרים. זאת מאחר שבין היתר, אין כל צורך בהליכים מקדמיים אשר מיועדים לגישור ופשרה.

   בנוסף, הוכחת התביעה לא צריכה להיות מסובכת, מכיוון שבדרך כלל הסכם השכירות ואמצעי התשלום כבר מצויים אצל בעל הדירה.

   בנוסף, הדרך למתן פסק דין שיורה על פינוי השוכר מהדירה לא ארוכה, ובמרבית המקרים פסק הדין יינתן לא יאוחר מ-30 ימים מהיום בו דן בתביעה.

   עם זאת, על מנת לפעול לפינוי הדירה כדין ובפעול, יש לפנות עם פסק הדין לגורמי האכיפה בהוצאה לפועל לצורך מתן צו פינוי השוכר מהדירה.

   ככל שהשוכר עדין עומד על סירובו, יוזהר הוא כי אם לא יתפנה במועד שנקבע לכך, מסתכן הוא בפינוי בפועל לרבות בכוח ללא רשות לפיצויים בגין כך .

   לסיכום, את סיומם של יחסי השכירות יש לעשות כדין ובמשורה. התנהגות כוחנית מצד בעל הדירה עשויה לחייבו בפיצוי שוכר מפונה שלא כדין. לכן, אל תהססו להתייעץ עם עורך דין.

   תביעה לפינוי מושכר תאפשר לכם לקבל את הדירה בחזרה ובמהירות.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף