Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  כיצד הופכים עורכי דין בישראל לנוטריונים?

  עורכי דין בישראל, בעלי רישיון נוטריון, רשאים להציע שירותי נוטריון לציבור. ללא רישיון נוטריון ישראלי, עורך הדין איננו מוסמך לתת שירותים נוטריונים.

  כיצד הופכים עורכי דין בישראל לנוטריונים

  משרד עורכי דין ובו עורכי דין נוטריונים, יכול להציע ללקוחותיו גם שירותי נוטריון ועל כן, עורכי דין רבים, מגישים בקשה לקבלת רישיון.

  תוכן עניינים

  ועדת הרישיונות של משרד המשפטים, היא האחראית על מתן רישיון הנוטריון, כאשר קבלת הרישיון, מותנית בעמידה בתנאי הכשירות כפי שנקבעו בחוק הנוטריונים.

  עורך דין בעל משרד עורכי דין, העומד בתנאי הכשירות, יגיש בקשה בכתב ומועמדותו תיבחן על ידי הוועדה. שמם של עורכי דין בישראל, העומדים בתנאי הכשירות, יפורסם בעיתון יומי, על מנת לאפשר לציבור להתנגד למתן רישיון נוטריון, למי מעורכי הדין. לא הוגשה התנגדות, יקבל עורך הדין רישיון נוטריון.

  מהם תנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון? מהו דינן של התנגדויות המוגשות לוועדה? כיצד מחפשים עורך דין נוטריון?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תנאי הכשירות לקבלת רישיון

   חוק הנוטריונים, המעגן את כל הנוגע למוסד הנוטריון בישראל, קובע גם את תנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון. התנאים מופיעים בסעיף 2 לחוק, כאשר התנאי המרכזי הוא ניסיון בעריכת דין של עשר שנים ומעלה.

   כלומר, עורכי דין בישראל, המעוניינים לקבל רישיון נוטריון, יכולים להגיש בקשה, אך ורק אם הוותק שלהם במקצוע, הוא בן עשר שנים לפחות. יצוין כי אין די בכך כי עורך הדין הוא חבר בלשכת עורכי הדין כעשר שנים, אלא נדרש ניסיון בפועל בעבודה כעורך דין. במסגרת הבקשה, נדרשים עורכי דין בישראל, לפרט אודות ניסיונם במקצוע.

   חשוב מאוד להדגיש כי נוטריון חייב להיות בעל משרד עורכי דין, כלומר, הוא אינו יכול להיות שכיר. הגבלה זו נועדה כדי לשמור על עצמאותו של הנוטריון.

   דינן של התנגדויות

   ועדת הרישיונות מתכנסת מספר פעמים בשנה ובוחנת את כל הבקשות לרישיון, שהוגשו לה עד למועד התכנסותה. עורכי דין אשר עומדים בתנאי הכשירות שבחוק, תפרסם הוועדה את שמם בעיתון יומי. מטרת הפרסום: לאפשר לציבור, להגיש התנגדות למתן רישיון.

   מה קורה כאשר מוגשת התנגדות למתן רישיון?

   1. האם ההתנגדות מנומקת: הועדה בוחנת האם ההתנגדות מנומקת.

   2. טענות ממשיות: האם יש טענות של ממש בהתנגדות, או שמא, הוגשה רק לשם קנטור.

   3. דחייה על הסף: סברה הועדה כי אין ממש בהתנגדות, תדחה אותה על הסף.

   4. דיון: מצאה הועדה כי יש טעם בטיעונים שהוצגו בהתנגדות, תשלח עותק ממנה לעורך הדין, תאפשר לו להגיב ותקיים דיון בהתנגדות.

   כיצד מחפשים עורך דין נוטריון?

   חיפוש משרד עורכי דין, המספק גם שירותי נוטריון הוא פשוט וקל. אפשר לחפש משרד עורכי דין במסגרת אינדקס עורכי דין, בחיפוש במנועי החיפוש ברשת, במאגר הנוטריונים של לשכת עורכי הדין וכיו"ב.

   ניתן לאתר עורכי דין בישראל, בעלי רישיון נוטריון, דוברי שפות, כך שאם אנו זקוקים לתרגום נוטריוני, למשל, סמכות הדורשת בקיאות בשפות, נוכל בקלות למצוא את הנוטריון המתאים. בחיפושים השונים, ישנה קטגוריה של שפות וכך, נאתר בצורה פשוטה מאוד, משרד עורכי דין, דובר שפות.

   חובת השתלמות מקצועית

   חשוב לציין כי אחד מן התנאים לקבלת רישיון נוטריון, הוא השתתפות בהשתלמות מקצועית של נוטריונים. ההשתתפות אינה נתונה לשיקול דעתו של משרד עורכי דין וכל עורך דין המבקש לקבל רישיון, חייב להשתתף בהשתלמות זו, טרם קבלת הרישיון.

   מדובר בהשתלמות קצרה בת 8 שעות אקדמיות, במסגרתה, לומדים עורכי הדין, המבקשים להיות נוטריונים, כיצד לבצע את הסמכות הנוטריונית.

   עורכי דין המבקשים לקבל רישיון נוטריון, צריכים לפנות בבקשה בכתב לוועדת הרישיונות, שבמשרד המשפטים. הוועדה מקבלת את בקשתו של עורך דין, במידה ועומד הוא בתנאי הכשירות שבחוק.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף