Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  על רשלנות מקצועית של עורכי דין בישראל

  תביעות רשלנות מקצועית, מוגשות נגד עורכי דין, אשר נהגו ברשלנות בעת מילוי חובתם המקצועית כלפי הלקוח.

  על רשלנות מקצועית של עורכי דין בישראל

  רשלנות מקצועית היא התנהגות אשר גרמה לנזק ללקוח והיא חורגת מסטנדרט העבודה המקובל של ציבור עורכי דין בישראל. למשל, כאשר עורך דין לא דאג להבטחת זכויותיו של הלקוח במסגרת הטיפול המשפטי.

  בגין הנזקים שנגרמו ללקוח, זכאי הוא לקבל פיצוי מעורך הדין, על פי עקרונות דיני הנזיקין. עם זאת חשוב לציין כי על התובע, הלקוח, יהיה להוכיח כי הנזק לא היה נגרם לו, לולא התנהגותו של עורך הדין.

  תוכן עניינים

  האם בכל מקרה בו התוצאה המשפטית, אינה לרוחו של הלקוח, יכול הוא לתבוע בגין רשלנות מקצועית? בוודאי שלא. כל עוד מילא עורך הדין את חובתו כמתבקש מיחסי עורך דין – לקוח ונהג במיומנות, על פי מיטב שיקול דעתו, לא ניתן לטעון כי התרשל, אף אם התוצאה הסופית, אינה לשביעות רצון הלקוח.

  חובתם של עורכי דין בישראל

  עולם עריכת הדין הוא עולם רחב למדי ובו תחומים משפטיים רבים. על כן, ישנה חשיבות גדולה למומחיות. כל עורך דין צריך לתת ייעוץ משפטי בענפי המשפט, בהם הוא בקיא ובהם בלבד.

  ההחלטה לקבל תיק שאיננו בתחום ההתמחות, היא החלטה ראויה, רק כאשר, יכול עורך הדין לרכוש את הידע הנדרש לטיפול בתיק, כך שיוכל למלא את חובתו המקצועית כלפי הלקוח.

  אם הדבר אינו בגדר יכולתו, עליו לסרב לטיפול בתיק ולהעביר את הלקוח לטיפולו של עורך דין, המתמחה בענף המשפטי הרלוונטי.

  כאשר עורך דין מקבל לידיו טיפול בתיק, חובתו המקצועית היא לתת ללקוח, את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר, בהתאם לידע המשפטי שלו, לניסיון שלו ועל פי שיקול דעתו.

  אם טעה עורך הדין בשיקול הדעת ובחר בדרך פעולה אחת על פני אחרת, אין פירושו של דבר כי מדובר ברשלנות מקצועית. זאת כל עוד הבחירה הייתה בין שתי אפשרויות מתאימות וסבירות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רשלנות מקצועית – מהי?

   בעלי מקצוע, בכל תחום, אינם חסינים מפני טעויות והדבר נכון כמובן גם לגבי עורכי דין. אולם, יש להבחין בין טעות סבירה, אשר כל עורך דין היה יכול לעשותה, לבין רשלנות מקצועית.

   כאשר עומדות בפני עורך הדין, מספר אפשרויות מתאימות לטיפול בבעיה משפטית, יכול הוא לטעות בשיקול הדעת ולהעדיף אפשרות אחת על פני השנייה. זוהי איננה רשלנות מקצועית, אף אם בחירתו זו של עורך הדין, גרמה ללקוח, נזק.

   לעומת זאת, מחדלו של משרד עורכי דין לדאוג לרישום זכויות הלקוח הוא ללא ספק, הפרת חובתו המקצועית של המשרד כלפי הלקוח. דוגמאות נוספות הן אי עמידה בלוח זמנים והעדר בקיאות בעדכוני חקיקה ופסיקה :

   1. רישום זכויות: משרד עורכי דין מייצג לקוח בהליך רכישת דירה. במסגרת הטיפול המשפטי, נדרש המשרד, לרשום הערת אזהרה על הנכס או בשלב מאוחר יותר, לדאוג להעברת הבעלות. זהו אינו מקרה של טעות בשיקול הדעת, אלא מחדל רשלני. אם גרם הוא לנזק ללקוח, זכאי יהיה הוא לתבוע.

   2. עמידה בלוח זמנים: הדין הקובע לוחות זמנים להגשת כתבי טענות, בקשות וכיו"ב. למשל, ישנו מועד להגשת כתב הגנה בתיק. אי עמידה בלוח הזמנים, ללא קבלת ארכה, היא בגדר רשלנות מקצועית.

   3. עדכוני חקיקה ופסיקה: מתן ייעוץ משפטי מקצועי, מחייב עורכי דין בישראל, להיות בקיאים בחוק ובפסקי הדין. על עורך הדין להכיר את השינויים שחלו בחקיקה ובפסיקה והעדר בקיאות הוא חריגה מכל סטנדרט עבודה מקובל.

   תביעת פיצויים נגד עורכי דין בישראל

   לקוח אשר נפגע בשל רשלנות מקצועית של עורך דין, רשאי להגיש נגדו תביעת פיצוי. על פי דיני הנזיקין, מטרת הפיצוי היא להשיב את המצב לקדמותו. קרי, להחזיר את התובע למצב שבו היה לפני ההתנהגות הרשלנית.

   זכייה בתביעת רשלנות מקצועית נגד עורכי דין בישראל, דורשת מן הלקוח לשכנע את בית המשפט כי התנהגותו של עורך הדין, הייתה רשלנית.

   כמו כן, יהיה עליו להראות כי הנזק שנגרם לו, למשל, הפסד במשפט, לא היה קורה לולא רשלנותו של עורך הדין.

   הטלת אחריות על עורכי דין בישראל, בגין רשלנות מקצועית, תפקידה כפול: לפצות את הנפגעים מטיפול משפטי רשלני וכן, לעודד עורכי דין למלא אחר חובתם המקצועית כלפי לקוחותיהם.

   משרד עורכי דין מחויב לתת ללקוחותיו את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר, בהתאם למומחיותו ולשיקול דעתו. עורכי דין בישראל, כמו בכל העולם, אינם חסינים בפני טעויות. אולם, יש להבחין בין טעות סבירה לבין התנהגות רשלנית, החורגת מן הסטנדרט הסביר.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף