Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  מה אתה חייב לדעת על רישום פלילי ועל רישום משטרתי?

  משטרת ישראל מנהלת שני סוגי מרשמים: המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי. המרשם הפלילי כולל מידע אודות הרשעות ואילו המרשם המשטרתי כולל מידע על תיקי חקירה שנסגרו, ללא הגשת כתב אישום וכן רישום של תיקי חקירה פתוחים, שטרם נקבע גורלם.

  מה אתה חייב לדעת על רישום פלילי ועל רישום משטרתי?

  תוכן עניינים

  כאשר אדם מורשע בעבירה פלילית, יהיה תמיד רישום על כך, הרי הוא רישום פלילי. אולם, כאשר נפתחה ונסגרה חקירה, ללא שהוגש כתב אישום, יישאר רישום, הרי הוא רישום משטרתי, רק כאשר עילת הסגירה לא הייתה חוסר אשמה.

  תיק חקירה אשר נסגר עקב העדר אשמה, לא יותיר אחריו כל רישום, אך משנסגר התיק בשל חוסר עניין לציבור או בשל חוסר בראיות נגד החשוד, יהיה רישום משטרתי של התיק.

  ניתן למחוק את שני סוגי הרישומים, על ידי הגשת בקשות מתאימות ואנשים רבים עושים זאת, כדי להימנע מן ההשלכות שיש לרישומים הללו.

  חשוב לציין כי המרשם המשטרתי חסוי אך ישנם מספר גופים, הרשאים לעיין בו, ללא ידיעה או הסכמה של בעל הרישום.

  כיצד בודקים רישום משטרתי וכיצד ניתן למחוק אותו? מהם השיקולים של המשטרה בבואה להחליט בבקשה למחיקה? מהו רישום פלילי?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רישום משטרתי – כיצד בודקים?

   המרשם הפלילי כולל הרשעות בלבד ועל כן, כל אדם יודע האם יש לו רישום פלילי או אם לא. לעומת זאת, רישום משטרתי, הוא מורכב יותר היות שהוא כולל רישומים על חקירות ולא על הרשעות.

   אדם יכול להיחקר במהלך חייו, מספר פעמים במשטרה, אך אין משמעות הדבר, בהכרח, כי יש לו רישום משטרתי.

   כל עוד נותר תיק החקירה פתוח, קיים רישום משטרתי, אולם משהוחלט לסגור את התיק, קיומו או העדרו של רישום, תלוי בעילת הסגירה, כאמור בפתח הדברים.

   בדיקת רישום משטרתי היא פשוטה מאוד וכל שיש לעשות הוא לגשת לתחנת משטרה ולבקש תדפיס של רישום משטרתי. בשל היותו של המרשם, חסוי, על מבקש המידע, לגשת באופן אישי אל התחנה ולבקש את המידע.

   האם ניתן למחוק רישום משטרתי?

   חלק נכבד מן הציבור, אשר לו רישום פלילי ו/או משטרתי, פונה למחיקתם של הרישומים וזאת בשל ההשלכות הבעייתיות של אותם רישומים.

   ניתן למחוק רישום משטרתי בשתי דרכים שונות אך בכל מקרה, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדין הפלילי ולהגיש באמצעותו את הבקשה.

   רישום משטרתי קיים כאשר תיק החקירה נסגר בעילה שאיננה חוסר אשמה. אם תשתנה עילת הסגירה, ימחק הרישום מן המרשם. לפיכך, הדרך הראשונה היא לפנות בבקשה לשינוי העילה של סגירת התיק.

   הדרך השנייה היא למחוק רישום משטרתי על ידי הצגת טיעונים שונים, כמו תקופת הזמן מאז נסגר תיק החקירה.

   למשטרה יש שיקול דעת האם לקבל את הבקשה או לדחותה. למותר לציין כי ככל שהבקשה מנומקת יותר ומבוססת יותר, גדל הסיכוי כי תתקבל. מכאן, החשיבות שבפנייה לעורך דין המתמחה בענף המשפט הפלילי, אשר יידע כיצד לנסח את הבקשה בצורה האופטימאלית.

   שיקולים במחיקת רישום משטרתי

   כל בקשה למחיקת רישום משטרתי, נדונה לגופה, על פי הטיעונים שהועלו בה. בבואה של המשטרה להחליט, האם להיענות לבקשה או לדחותה, תביא זו בחשבון מספר שיקולים וביניהם:

   1. האם ישנם רישומים נוספים: אחד השיקולים המרכזיים עניינו בשאלה, האם קיים יותר מרישום משטרתי אחד, למבקש. מטבע הדברים, ריבוי רישומים, יכול לגרום לדחיית הבקשה.

   2. אורח חייו של המבקש: עורך הדין אשר מגיש את הבקשה של מחיקת רישום משטרתי, יציג נימוקים לקבלת הבקשה וביניהם, גם את אורח חייו של המבקש. כאשר מדובר באדם נורמטיבי שומר חוק, גדלים הסיכויים כי הבקשה תתקבל.

   3. פרק הזמן שחלף: ישנה חשיבות לפרק הזמן שחלף מאז נסגר תיק החקירה.

   4. סוג העבירה: רישום משטרתי יכול להיות לגבי עבירה מינורית אך גם לגבי עבירה חמורה מאוד. לדבר יש השפעה גדולה על נכונותה של המשטרה למחוק את הרישום.

   מהו למעשה רישום פלילי 

   המשטרה מנהלת מרשם פלילי מסודר, הנפרד מן המרשם המשטרתי. רישום פלילי פירושו הרשעה בבית משפט או בבית דין צבאי.

   רישום פלילי פירושו הרשעה בבית משפט או בבית דין צבאי

   לשני סוגי הרישומים הללו עלולות להיות השלכות לא נעימות הן מהפן התעסוקתי והן מהפן החברתי.

   המרשם הפלילי, כמו גם המרשם המשטרתי, חסוי אך ישנם גופים הזכאים לקבל מידע והם מקבלים אותו ישירות מן המשטרה. אולם, חשוב לדעת כי כל אדם או גוף אחר, המשיג מידע מאחד או משני המרשמים הללו, עובר על החוק.

   מעסיקים רבים מבקשים מעובדיהם וממועמדים לעבודה, להציג תעודת יושר וזהו המקום להדגיש כי דרישה זו מנוגדת לחוק.

   המשטרה מנהלת חקירות רבות כנגד חשודים. כאשר תיקי חקירה לא מבשילים לכדי כתב אישום הם נסגרים. התיקים יופיעו ברישום המשטרתי, במידה ועילת הסגירה איננה העדר אשמה.

   ניתן למחוק רישום משטרתי ואף רישום פלילי. חשוב לעשות את שתי הפעולות הללו, באמצעות עורך דין המתמחה בדין הפלילי.

   לידיעתך: אסור לדרוש ממך תדפיס רישום פלילי

   במידה שלא ידעת, למעסיק אסור לדרוש ממך תדפיס רישום פלילי בראיון עבודה.

   האיסור על דרישה לקבלת מידע על רישום פלילי חלה גם על הדרישה לקבלת תצהיר הכולל מידע פלילי או מענה על שאלון בנושא.

   מעסיק יוכל לקבל גישה לרישום הפלילי רק בהסכמה בכתב של העובד, וכל דרישה להמצאת תדפיס רישום פלילי שלא כוללת קבלת הסכמה, מהווה עבירה פלילית שעשויה להוביל למאסר בפועל של עד שנתיים.

   אולם יש לציין כי קיימים מספר גופים שזכאים לקבל תדפיס רישום פלילי של אדם גם ללא הסכמתו: המשטרה והמשטרה הצבאית, שירות הביטחון הכללי ומחלקת ביטחון שדה של צה"ל.

   בנוסף, גם גופים ציבוריים מסוימים רשאים להיחשף לעברו הפלילי של אדם וזאת בהתאם לקבוע בחוק ולצורך הענקת או שלילת זכות מאותו אדם, כגון זכייה במכרז או קבלה לעבודה, קבלת תעודות למיניהן, רישיונות ועוד.

   בהקשר זה, חלק מהמקצועות מחייבים עבר פלילי נקי, ובחלק מהמקרים מעסיק יוכל לבדוק רישום פלילי ישירות מהמשטרה.

   מדובר על מקרים בהם המידע נדרש על מנת לשמור על אינטרס ציבורי מסוים, או על מנת לוודא כי לא קיימת סכנה לקטינים וחסרי ישע (במקרים בהם עצם התפקיד הוא עבודה עם קטינים לדוגמא).

   האם הרישום הפלילי משפיע על האזרח?

   הרישום הפלילי אכן עשוי להשפיע על האזרח, שכן עפי שצוין קודם, עבר פלילי עשוי למנוע את העסקתו של אדם מסוים לאור קיומו של הרישום הפלילי.

   כך למשל, רישום פלילי בנוגע לעבירות מסוימות עשוי להקשות על אדם לעסוק בעריכת דין או ברפואה, בכהונה בתפקידים ניהוליים שונים, כמו גם במקצועות נוספים אחרים.

   כלומר, הרישום הפלילי עשוי לפגוע קשות בחייו המקצועיים של האדם.

   בנוסף, גם הוצאת ויזה למשל מותנית בהיעדר עבר פלילי, וכחלק מהתהליך של הוצאת דרכון זר, רוב המדינות דורשות תעודת יושר.

   רישום פלילי - שאלות נפוצות

   מהו רישום פלילי?

   רישום פלילי פירושו הרשעה בעבירה פלילית, בבית משפט או בבית דין צבאי. על המרשם הפלילי חל חיסיון, אם כי קיימים גופים מסוימים שרשאים לקבל ממשטרת ישראל מידע בעניין זה.

   האם ניתן למחוק רישום פלילי?

   הגורם היחיד שיש לו סמכות למחוק רישום פלילי הוא נשיא המדינה. ואולם, יש לציין כי אין הכוונה למחיקת הרישום הפלילי באופן רטרואקטיבי, אלא לקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי – קרי, מחיקתו מעכשיו ואילך.

   מהו רישום משטרתי?

   רישום משטרתי הוא הרישום שקיים במקרים שבהם נפתחה ונסגרה חקירה כנגד אדם, שלא מחוסר אשמה, ולא הוגש כתב אישום נגדו. קרי, רישום משטרתי קיים במקרים שבהם התיק נסגר מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור.

   האם רישום משטרתי ניתן למחיקה?

   כן. ראשית, אם עילת הסגירה משתנה מ"חוסר ראיות"/"חוסר עניין לציבור" ל"חוסר אשמה", הרישום המשטרתי נמחק מבלי שהאדם שנחקר צריך לבקש זאת. דרך נוספת למחיקת רישום משטרתי היא הצגת טיעונים למשטרה, באמצעות עורך דין פלילי. המשטרה יכולה לקבל את הטיעונים ולמחוק את הרישום המשטרתי, והסיכוי לכך גובר ככל שהטיעונים הם מנומקים יותר, וכן המשטרה יכולה שלא לקבל את הטיעונים, ולהשאיר את הרישום המשטרתי על כנו.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet עורכי דין בישראל אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף