Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  מהי הרעת תנאים בעבודה?

  מהי הרעת תנאים בעבודה?

  תוכן עניינים

  הרעת תנאים בעבודה – דע מהן זכויותיך!

  דיני עבודה במדינת ישראל, קובעים כי על המעביד לספק תמיד לעובד שלו תנאי עבודה סבירים ונוחים.
  יתרה מזו – עליו תמיד לשמור על התנאים כפי שהם נקבעו בחוזה העבודה.

  אין זה אומר, כי המעביד לא רשאי לשנות דבר במקום העבודה. אדרבה – אפשר להוסיף עובדים, לפטרם, לשנות נהלים שונים, ואף לעבור למקום חדש. אולם, בכל זאת קיימים מצבים בהם מתרחשת הרעת תנאים.

  במצב כזה יש למעשה לעובד שתי אפשרויותאפשרות אחת היא שהוא מתפטר, אך במקביל זכאי לתבוע דמי פיצויים (למעשה כאילו הוא פוטר, ולא התפטר מיוזמתו).

  אפשרות שניה היא שהעובד ימשיך לעבוד במקום העבודה שלו – אך יגיש קובלנה בפני בית הדין לעבודה, ויתבע את המעביד לפי דיני עבודה. חשוב בכל מקרה להבין, שבכל מקרה שבו אתם תובעים את המעביד שלכם על הרעת תנאים חובת ההוכחה היא עליכם. אבל מהם המקרים שבהם הרעת התנאים היא מוחשית וברורה?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמה מקרים של הרעת תנאים בעבודה

   1. יחס של השפלה – במידה ואתם חשים כי המעביד שלכם משפיל אתכם באופן ברור, סונט בכם, ומתייחס אליכם בכינויים מעליבים – זהו בהחלט מצב ברור מאד של הרעת תנאים. ברמה האנושית ביותר אתם זכאים ליחס הוגן הרבה יותר, ובהחלט אפשר לתבוע את המעביד על מקרה שכזה.

   2. הורדה בשכר – חשוב להסביר ולפרט מהי בדיוק הורדה בשכר ומתי היא נחשבת כהרעה בתנאי העבודה. לא כל הורדה בשכר היא בהכרח הרעה בתנאים, בהנחה שסדרי העבודה השתנו גם הם. במילים אחרות אם כעת תנאי העבודה השתנו (כמובן שלא מתוך מטרה פגוע בעובדים) ובעקבותיהם הדבר גרר גם הרעה בשכר הכללי- אין זה בהכרח הרעה בתנאים. אך אם התנאים נותרו זהים לחלוטין, והמשכורת פשוט הפכה לנמוכה יותר (אפילו בהסכמת העובד!) הרי שמדובר בעילה לתביעה.

   3. בעיות שכר – לפי דיני עבודה, כל אדם אשר עובד – זכאי לקבל משכורת מסוימת. אם המעביד מתעכב בתשלום המשכורת אפשר בהחלט לתבוע אותו. חשוב לציין, שניתן להגיש קובלנה על הרעה בתנאים בין אם מדובר על פיגור חד פעמי – ובין אם מדובר על תופעה אשר חוזרת על עצמה פעם אחר פעם. כמובן שניתן להגיש תביעה גדולה יותר, עם הבעיות נמשכות לאורך זמן.

   4. שינוי בזמן ובמקום – מדובר אמנם על מקרים קיצוניים יחסית של שינוי בזמני העבודה או במיקום הפיזי של העבודה, אך הם מתקיימים לצערנו, וגוררים אחריהם הרעת תנאים. כך לדוגמה, עובד שעבד עד היום משמרות בוקר, וכעת מקום העבודה שינה פניו לחלוטין ודורש רק משמרות ערב שמחייבות למעשה את העובד להתפטר – הרי הוא זכאי לפיצויים, כי זוהי הרעת תנאים. גם שינוי במקום העבודה לזמן בלתי מוגבל, במיקום רחוק מאד ממה שהעובד הורגל אליו – ייחשב כהרעה בתנאים.

   להוכיח קשר לתביעה

   בסופו של יום, רוב המקרים של הרעת תנאים בעבודה גוררים אחריהם התפטרות, ולא מצב שבו העובד נשאר במקום העבודה, כי לרוב התנאים כבר נעשים בלתי אפשריים או בלתי נסבלים. לכן עליכם תמיד להוכיח, כי קיים קשר ישיר בין המצב של הרעת תנאים לבין ההתפטרות שלכם. חשוב מאד שתעמדו על שלכם, ותדעו לדרוש פיצויים, ותראו כי הסיבות התקיימו בפועל, כך שתוכלו לקבל פיצויים מתאימים.

   רוב המקרים של הרעת תנאים בעבודה גוררים אחריהם התפטרות, ולא מצב שבו העובד נשאר במקום העבודה

   הרעת תנאים בעבודה - שאלות נפוצות

   מהי הרעת תנאים בעבודה?

   הרעת תנאים בעבודה מהווה מצב שבו תנאי עבודתו של מועסק, משתנים. שינויים אלה יכולים להיות שכר נמוך יותר מבעבר, ביטול הטבות בשכר, שינוי בשעות, בימים ואף במיקום העבודה, וכן השפלה מצד המעסיק (הטחת כינויים מעליבים וכדומה).

   מה צריך לעשות עובד המרגיש הרעת תנאים בעבודה?

   עובד המרגיש הרעת תנאים בעבודה צריך, קודם כל, לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה, שיבחן האם המצב הקיים אכן מהווה הרעת תנאים בעבודה. במידה וכן, אותו עובד רשאי ואף צריך לפנות למעסיקו ולבקש ממנו לתקן את המצב הקיים תוך זמן סביר. אם המעסיק לא עושה כן, העובד זכאי להתפטר מעובדתו, תוך מתן הודעה מוקדמת בהתאם לחוק, וכן הוא זכאי לפיצויים מלאים.

   איך יחס מסוים מצד מעסיק יכול להיחשב להרעת תנאים בעבודה?

   ראשית, על העובד לעבוד לפחות שנה במקום העבודה. בנוסף, העובד צריך להתריע בפני מעסיקו על הרעת התנאים בעבודה ולתת לו זמן סביר לתקן את המצב. אם הוא לא עושה כן, המצב יכול להיחשב להרעת תנאים בעבודה. אם המעסיק לא יכול לתקן את המצב, העובד חייב להתריע בפניו בדבר התפטרותו.

   האם הרעת תנאים בעבודה מחייבת פיצוי כספי?

   הרעת תנאים בעבודה לא מחייבת פיצוי כספי בנוסף לפיצויי הפיטורים. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם העובד יהיה זכאי גם לפיצוי כספי, למשל – במקרים של אפליה אסורה מצד המעסיק בין אותו עובד לבין עובדים אחרים, או במקרים שבהם המעסיק מתנכל לעובד ומתעמר בו. יש להגיש תביעה לפיצוי כספי, שתיבחן בהתאם לנסיבות המקרה.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף