Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  רשימת ההגנות בתביעת לשון הרע

  תחום הנזיקין, כולל מגוון של נושאים וביניהם, לשון הרע. המחוקק ייחד חוק מיוחד לעוולה זו – חוק לשון הרע. פקודת הנזיקין, מתייחסת גם היא לעוולת לשון הרע, אך הגשת תביעה, תהיה מכוחו של חוק לשון הרע.

  רשימת ההגנות בתביעת לשון הרע

  מטרתו של החוק היא להגן על זכות האדם לשם טוב ומכוחו, יכול כל מי שנפגע מפרסום פוגעני, להגיש תביעה כספית לפיצוי ו/או קובלנה פלילית.

  חוק לשון הרע, כולל גם מספר הגנות למפרסמים וכאשר מגיעים לייעוץ משפטי של עורך דין לשון הרע, תיבחן גם הסוגיה הזו, בכדי לגבש החלטה, האם להגיש תביעה או אם לאו.

  תוכן עניינים

  שתי הגנות בחוק לשון הרע ורשימה של פרסומים מותרים, שאינם נחשבים ללשון הרע.

  הגנת אמת דיברתי – סעיף 14 לחוק

  ההגנה הראשונה היא הגנת אמת דיברתי, המופיעה בסעיף 14 לחוק. שני תנאים לקיומה של הגנה זו: הפרסום הוא אמת או שהמפרסם חשב כי מדובר באמת, בזמן הפרסום והתנאי השני הוא כי היה בפרסום עניין ציבורי.

  הרציונל של הגנה זו, הוא הצורך לאזן בין פרסום שעלול לפגוע בכבודו או בשמו של אדם, לבין האינטרס הציבורי. כאשר מדובר בפרסום אמת שיש בו עניין לציבור, סבר המחוקק כי יש מקום להעדיף את האינטרס הציבורי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הגנת תום הלב – סעיף 15 לחוק

   חוק לשון הרע, קובע כי בנסיבות מסוימות, אם פעל המפרסם בתום לב, הפרסום לא יהווה עילה לתביעת לשון הרע. בין המקרים המצוינים בחוק:

   1. התייחסות הפרסום לנפגע: המפרסם לא ידע ולא היה חייב לדעת, על הנפגע ועל הנסיבות שמהן, משתמעת הפגיעה בו.

   2. הגנה על עניין אישי כשר: אם הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הנתבע, לא יהיה המפרסם אחראי בגין לשון הרע.

   3. ביקורת: מדובר בפרסום ביקורת, למשל, של יצירה ספרותית. אף אם הביקורת כללה הבעת דעה על אופיו של הנפגע, לא תהיה עילה לתביעה ובתנאי שהביקורת דורשת התייחסות כזו.

   4. הכחשה של פרסום קודם: הפרסום נעשה בכדי להכחיש או לגנות, פרסום לשון הרע שפורסם קודם.

   פרסומים מותרים – אינם לשון הרע

   סעיף 13 לחוק כולל רשימה של פרסומים מותרים, אשר לא יהוו עילה לתביעה אזרחית בגין לשון הרע, או למשפט פלילי.

   בין הפרסומים המותרים ניתן למצוא למשל, פרסומים בישיבות ממשלה, פרסומים של מבקר המדינה, פרסום שהמפרסם חייב לעשותו על פי דין וכיו"ב.

   יצוין כי גם פרסומים של שופטים, בוררים ובעלי סמכות שיפוטית ומעין שיפוטית, מוגנים בפני תביעות לשון הרע.

   הגשת תביעה – רק עם עורך דין לשון הרע

   מומחיותו של עורך הדין המטפל בתיק, היא בעלת חשיבות רבה מאוד. על כן, יש לפנות רק אל עורך דין לשון הרע, לייעוץ משפטי והגשת תביעה.

   תחום הנזיקין הוא רחב מאוד ועל כן, ניתן למצוא משרדי נזיקין רבים. עם זאת, לא כל משרד נזיקין, המגיש תביעות מכוחה של פקודת הנזיקין, הוא מומחה לתביעות לשון הרע.

   מדובר בסוג נפרד של תביעות, המוגשות על פי חוק לשון הרע ועל כן, יש צורך בבקיאות משפטית מיוחדת וספציפית בתביעות אלו.

   חוק לשון הרע, כולל שתי הגנות למפרסמים וכן, רשימה של פרסומים מותרים, שלא יהוו עילה לתביעת לשון הרע אזרחית או למשפט פלילי. אם נפגעתם מפרסום כלשהו, רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין לשון הרע, אשר יבחן את סיכויי הגשת התביעה ויבדוק האם מתקיימת במקרה שלכם, אחת מן ההגנות למפרסם.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף