Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
Lawyersnet_MainPic עורכי דין בישראל
פנייה לייעוץ אישי  כיצד עורך דין הופך לנוטריון?

  הנוטריון הוא עורך דין במקצועו ובשל כך, קל מאוד לטעות ולחשוב כי כל עורך דין, הוא נוטריון. אין זה כך. רישיון עריכת הדין, הוא נפרד לחלוטין מרישיון הנוטריון.

  כיצד עורך דין הופך לנוטריון?

  ראשית, לשם קבלת רישיון נוטריון, חייב עורך הדין לעמוד בתנאי הכשירות הקבועים בחוק הנוטריונים ובראשם, וותק של עשר שנים לפחות במקצוע.

  שנית, יש להגיש בקשה בכתב לקבלת רישיון נוטריון ובבקשה זו דנה וועדת הרישיונות שבמשרד המשפטים. רישיון עריכת הדין, נמצא בסמכותה של לשכת עורכי הדין.

  מהם תנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון? האם על עורך הדין לעבור הכשרה כלשהי, טרם קבלת הרישיון? קיבל עורך הדין רישיון נוטריון, מהן סמכויותיו?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון

   עורך דין מעוניין לשמש כנוטריון, האם די בכך כי קיבל רישיון עריכת דין, בכדי לתת שירותי נוטריון? בפירוש לא! הסמכות הנוטריונית, היא ייחודית לנוטריונים בלבד.

   לשם מתן שירותים נוטריונים, חייב עורך הדין, לקבל רישיון נוטריון.

   קבלתו, מותנית בהגשת בקשה בכתב, כאשר זו תתקבל ויוענק רישיון נוטריון, רק אם עמד עורך הדין, בכל תנאי הכשירות ואלו הם:

   1. אזרח או תושב קבע בישראל: נוטריון חייב להיות אזרחי ישראלי או תושב קבע בארץ.
   2. חבר לשכה ובעל וותק: עורך דין נוטריון, יהיה תמיד חבר לשכת עורכי הדין ובעל וותק של 10 שנים לפחות במקצוע. הניסיון אינו חייב להיות כולו בישראל, אלא ישנה דרישה לניסיון של שנתיים לפחות בארץ.
   3. התנהגות אתית: המועמד לא הוצא ולא הושעה מן הלשכה, לא הותלה ולא בוטל רישיונו.
   4. השתלמות מקצועית: עורך הדין השתתף בהכשרה המקצועית לנוטריונים.

   האם נוטריונים עוברים הכשרה?

   מלבד עמידה בתנאי הכשירות, חייב עורך דין נוטריון, להשתתף בהשתלמות מקצועית, ייחודית לנוטריונים. במסגרת ההשתלמות, מקבלים עורכי הדין, את הידע הדרוש להם, לשמש כנוטריונים.

   נוטריון מוכרח להכיר את חוק הנוטריונים ואת תקנותיו, את הסמכויות אשר הוענקו לו בחוק ואת המגבלות שמטילים עליו כללי האתיקה.

   על עורך דין נוטריון, לדעת כי עליו לגבות שכר, על פי הקבוע בהודעת הנוטריונים ושכרו כנוטריון, אינו נתון לשיקול דעתו, כפי שהוא בעבודתו כעורך דין.

   זאת ועוד, לומדים עורכי הדין, בהשתלמות המקצועית לנוטריונים.

   התנגדויות למתן רישיון

   הציבור רשאי להתנגד למתן רישיון נוטריון לעורכי דין. כיצד יודע הציבור, האם הגיש עורך דין פלוני, בקשה לשמש כנוטריון? רשימת המועמדים, אשר עמדו בתנאי הכשירות, מפורסמת בעיתון יומי.

   פרסום זה, מאפשר לציבור, להגיש התנגדות מנומקת, מדוע אין להעניק רישיון נוטריון לעורך דין אשר הגיש בקשה.

   מטבע הדברים, כאשר מדובר בהתנגדויות סרק שאין בהן נימוק קונקרטי וענייני, אלו נדחות על הסף.

   כאשר סברה הוועדה, כי התנגדות שהוגשה, ראויה לדיון, תשלח עותק ממנה לעורך הדין ותאפשר לו להגיב בכתב או בעל פה.

   מהן סמכויותיו של עורך דין נוטריון?

   קיבל עורך דין, רישיון נוטריון, רשאי הוא להעניק שירותים נוטריונים, כפי שנקבע בחוק הנוטריונים. יש לציין כי רשימת הסמכויות של הנוטריון, הכוללת בין השאר את הסמכות לערוך ייפוי כוח, לאמת הסכמי ממון ולערוך צוואה, היא רשימה סגורה.

   נוטריונים, אינם רשאים לבצע פעולות, אשר לא הוסמכו להן במפורש, בחוק.

   לסיכום, עורך דין הופך להיות נוטריון, על ידי הגשת בקשה בכתב לוועדת הרישיונות, במשרד המשפטים. עמד עורך הדין בכל תנאי הכשירות, לרבות השתתפות בהשתלמות מקצועית, יקבל רישיון נוטריון.

   *התוכן המופיע באתר Lawyersnet אינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין. המבקר באתר ייקח בחשבון שכל הסתמכות על האמור – היא באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8054051
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף